Söderorts Elservice AB grundades 2014 som enskild firma och ombildades 2015 till aktiebolag. Söderorts Elservice AB drivs och ägs av Tommie Lundgren och Joakim Bergström. Fimans säte finns centralt beläget i Haninge.
Vår försäkring är tecknad enligt gällande försäkringsvillkor för allmän ansvarsförsäkring. Söderorts Elservice AB utför rotavdrag för privatpersoner som äger en bostad i Sverige. Rot omfattar arbete som avser reparation, underhåll ombyggnad och tillbyggnad. rotavdrag gäller endast för kostnad av arbetstimmar. Material faktureras alltid med vanliga priser